זכויות בחופשת לידה

פיטורין בהריון

עו"ד הדר פלד – טל על זכויות נשים בחופשת לידה

מהם האיסורים החלים על מעסיק של אישה בזמן שהיא בחופשת לידה? מהי "התפטרות לצורך טיפול בתינוק" ואילו זכויות היא מקנה לאישה? האם יש הבדל בחישוב דמי הלידה של נשים שכירות ועצמאיות? עו"ד הדר פ...

מעבר לסרגל הכלים