פיטורים בחופשת לידה

פיטורין בהריון

עו"ד הדר פלד – טל על איסור פיטורים בהריון

האם קיימת הגנה בחוק מפני פיטורים עבור נשים שטרם צברו 6 חודשי עבודה אצל המעסיק בעת הודעתן על הריונן? האם ישנם מקרים מיוחדים בהם כן יינתן היתר לפיטורי אישה בהריון? עו"ד הדר פלד – טל עם כל התש...

פיטורין בהריון

עו"ד הדר פלד – טל על זכויות נשים בחופשת לידה

מהם האיסורים החלים על מעסיק של אישה בזמן שהיא בחופשת לידה? מהי "התפטרות לצורך טיפול בתינוק" ואילו זכויות היא מקנה לאישה? האם יש הבדל בחישוב דמי הלידה של נשים שכירות ועצמאיות? עו"ד הדר פ...

מעבר לסרגל הכלים