גבר? דע את זכויותיך בזמן ההריון וחופשת הלידה

זכויות גברים חופשת לידה

זכויות נשים בחופשת לידה מדוברות רבות, אבל כמה זמן מותר לגבר שבת זוגו ילדה להיעדר מהעבודה לאחר הלידה? מהי כמות ההיעדרות המותרת לעובד שכיר במסגרת בדיקות הקשורות בהריון ובלידה? אילו הגנות חלות על עובד שיוצא לחופשת לידה או חל"ת? הדר פלד – טל עו"ד לענייני עבודה מתייחסת לזכויות הגבר בזמן ההריון ולאחר הלידה.

גבר שאשתו ילדה – מה הכמות המותרת להיעדרות מהעבודה מיד לאחר הלידה?

ההיעדרות המותרת ע"פ חוק היא מרגע הופעת הצירים או ירידת המים ועד 24 שעות מתום הלידה,והיא נזקפת מימי המחלה הצבורים של הגבר. מעבר לכך אין שום חוק שמאפשר לגבר להיעדר מהעבודה בימים שלאחר לידת אשתו, שלא על חשבונו (חוץ מהאפשרות לקחת ימי חופש בתשלום מתוך צבירת החופשה שלו).

במקרים של ניתוח קיסרי

ניתן לזקוף את תקופת האשפוז בבית החולים תחת "מחלת בת זוג" ולדרוש כי המעסיק יזקוף גם אותה ממניין ימי המחלה של הגבר. כמובן שכל זה הוא ע"פ החוק היבש, וכל אדם רשאי להסכים על תנאים אחרים עם מקום עבודתו בנושא זה.

האם מותר לגבר להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות של אשתו במהלך ההריון?

גבר יכול להיעדר ממקום עבודתו עד 7 ימים בשנה לטובת בדיקות ואשפוזים של בת זוגו הקשורים בהריון ובלידה. היעדרויות אלו יירדו ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו. הבדיקות אשר בגינן מותר לעובד להיעדר ולזקוף תחת ימי המחלה שלו (ולא ימי חופשה על חשבונו) הן רק בדיקות שכרוכות בסיכון לחיי האשה או העובר או בדיקות שבהן האשה תהיה תלויה בעזרת הזולת לשם ביצוען , ובאם מדובר בהפלה – עד 24 שעות אחרי תום ביצועה.

גבר לידה

כלומר, סקירת מערכות רגילה ושגרתית לדוגמא לא תהיה כלולה, והיעדרות לצורך השתתפות בה תהיה על חשבון העובד (ולא תורד מימי המחלה שלו, אלא אם הוא מגיע להסדר אחר עם מעסיקו) אך בדיקה כמו דיקור מי שפיר, בדיקה הכרוכה בסיכון כן תהיה כלולה והיעדרות בגינה תורד מימי המחלה הצבורים של העובד. לפוסט של עו"ד הדר פלד – טל על זכויות נשים בהריון

האם כל גבר יכול לקחת חופשת לידה?

הזכות של הגבר לצאת לחופשת לידה חלקית, נגזרת מהזכות של האשה. לכן, אם האשה איננה זכאית לחופשת לידה, גם הגבר לא יכול להיות זכאי לה במקומה (למעט מקרה חריג של נכות או מחלת האשה או פטירת האשה, יפורט בהמשך). גבר יכול לצאת לחופשת לידה במקום אשתו, וזאת לאחר 6 שבועות מנדטוריים שאותם האשה מחוייבת לקחת כחופשת לידה, בתנאי ש:. האשה הסכימה בכתב לוותר על יתרת חופשת הלידה שלה שמעבר ל- 6 השבועות ושהאשה עבדה בפועל במהלך יתרת תקופת חופשת הלידה. לפוסט של עו"ד הדר פלד – טל על כל זכויות הנשים בחופשת לידה

גבר לאחר לידה

הארכת חופשת הלידה לגבר

גם הגבר יכול להאריך את חופשת הלידה מעבר ל- 14 שבועות, עד למקסימום של 26 שבועות הקבועים בחוק (12 השבועות הנוספים הינם ללא תשלום, כמו אצל נשים). התנאי לכך הוא כי גם הגבר וגם האשה עבדו לפחות 12 חודשים אצל מעסיקיהם, טרם הלידה.

עפ"י התקנות, הודעתו של גבר המעוניין לצאת לחופשת לידה חלקית במקום אשתו, צריכה להימסר בכתב ובחתימת שני בני הזוג, למעסיקו של הגבר, לפחות 30 יום לפני מועד תחילת חופשת הלידה של הגבר.

לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי, חופשתו של הגבר לא יכולה להיות קצרה מ- 21 ימים. לפיכך, אשה שזכאית למחצית דמי לידה (היינו לחופשת לידה של 7 שבועות בלבד), לא יוכל הגבר להחליפה.

חל"ת (חופשה ללא תשלום) לאחר חל"ד (חופשת לידה) עבור גברים:

עובד, כמו עובדת, יכול לקחת חל"ת (חופשה ללא תשלום) לאחר תום חופשת הלידה, וזאת כרבע ממספר החודשים שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ- 12 חודשים מיום הלידה. לדוגמא, במידה ועבד שנתיים אצל אותו מעסיק לפני מועד הלידה (24 חודשים) יהיה רשאי לקחת חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה של עד 6 חודשים.(רבע מ – 24) התנאי למימוש זכות זו הוא כי אשתו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים קודם לכן, או, אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת הזוג.

האם מותר לפטר עובד בזמן חופשת הלידה ו/או החל"ת שלו?

חל איסור לפטר עובד בתקופה של 60 ימים לאחר חזרה מחופשת לידה ללא מתן היתר מטעם משרד הכלכלה. התנאים למתן היתר לפיטורי עובד בתקופה של 60 ימים לאחר החזרה מחופשת לידה הנם זהים לתנאים החלים על נשים – דרושה הוכחה כי הפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה וכן הוכחה כי עסקו של המעסיק חדל לפעול, פשט את הרגל או נכנס לפירוק (אם מדובר בחברה). קראו כאן על איסור פיטורים בהריון

חל איסור מוחלט לפטר עובד בזמן חופשת הלידה. בזמן חל"ת (חופשה ללא תשלום) לאחר חופשת לידה, או בתקופה של 60 יום לאחר חזרה מחל"ד או מחל"ת, חל איסור לפטרו ללא היתר מטעם משרד הכלכלה – היתר שכזה לא יינתן אם יוכח שהפיטורים קשורים ללידה, לחל"ד או לחל"ת. גם הוראה זו זהה לגברים ולנשים כאחד.

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של גבר הנמצא בחופשת לידה:

בכל התקופות שבהן ישנה מגבלה על פיטורי עובד באופן שמצריך אישור משרד הכלכלה, קיימת הגבלה מפני פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה של העובד, ללא אישור משרד הכלכלה. האישור לא יינתן באם יוכח שהפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה קשורה לחופשת הלידה.

מה לגבי שמירת זכויות סוציאליות של גבר היוצא לחופשת לידה?

עובד היוצא לחופשת לידה זכאי לקבל ממעסיקו הפרשות לקופת הפנסיה, בדומה לזכותה של עובדת, וזאת בתנאי שעבד אצל אותו המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון ויחסי עובד-מעסיק המשיכו להתקיים כל תקופת ההיריון. הוראה זו חלה גם לגבי נשים.

מהן זכויות הגבר במידה והאישה אינה כשירה מבחינה רפואית או נפשית לטפל בתינוק?

כאשר מדובר במקרה בו האשה אינה מסוגלת לטפל ברך הנולד, בין אם עקב נכות ובין אם עקב מחלה ובין מחמת פטירתה, אז זכאי הגבר לממש את מלוא חופשת הלידה וכל ההוראות החלות על האשה יחולו עליו. התנאים המצטברים הם:

(א) הילד נמצא עמו ובהחזקתו;

(ב) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות, מחלה של בת הזוג או מוות, ורופא אישר בכתב כי בשל מצבה של בת הזוג, אינה מסוגלת לטפל בילד.

חשוב לציין כי חופשת לידה כזו איננה דוחה ואיננה מבטלת או מקצרת את חופשת הלידה של האשה, אלא היא מתקיימת במקביל ובנוסף לה, והיא נמשכת כל עוד האשה אינה מסוגלת לטפל בתינוק.

עו"ד הדר פלד-טל הנה בעלת משרד עו"ד העוסק באופן בלעדי בדיני עבודה וזכויות עובדים. אל דף הפייסבוק של עו"ד הדר פלד – טל

המידע המופיע במאמר מובא לצורך מידע כללי בלבד. המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי, מהווה את עמדתו של כותבו ואינו מהווה חוות דעת מקצועית או רפואית. אין המאמר מהווה תחליף לבדיקה רפואית פרטנית או לדעתו של איש מקצוע. האתר או כותב המאמר לא יהיו אחראים לכל תוצאה הנובעת מפרסום תוכן זה או מכך שמי מקוראי המאמר ביצע את המוצע בו, בין אם התייעץ או שלא התייעץ כראוי עם בעל מקצוע בעניינו האישי.

Share This Post
Have your say!
00
3 Comments
 1. שלום רב,
  האם קיימות זכויות לגבר בזמן שמירת הריון?

  Reply
 2. מה? אין חוק שמאפשר לגבר ליהות בבית ( לא חופשת לידה) כמה ימים לאחר הלידה?
  כתוב פה שזה עודכן לאחרונה

  Reply
 3. עו"ד הדר פלד-טל שלום!

  כתבת במאמר שאפשר לזקוף עד 7 ימי היעדרות בגין הריון או לידה של בת הזוג על חשבון ימי חופשה .
  השאלה :הרי בימי חופשה לא מקבלים על היום הראשון וכן על השני והשלישי מקבלים 50% וכו' ואם אני יזקוף את ימי ההיעדרות על ימי מחלה אז זה לא יועיל כיון שהיום הראשון לא מקבלים עליו , והרי היעדרות בגין הריון זה לא ימים רצופים אלא מצטברים
  אלא אם אפשר לצבור את ימי ההיעדרות האלה לכדי שבוע ואז כן ירד מימי מחלה כרגיל ?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

מעבר לסרגל הכלים