מחשבון הריון });

מחשבון הריון

מחשבון הריון לחישוב מועד לידה משוערמחשבון הריון

חישוב תאריך לידה משוער

מחשבון הריון זה מאפשר לך לערוך חישוב מועד לידה משוער:
על מנת לחשב בעזרת מחשבון הריון זה את מועד הלידה המשוער, אנא ביחר/י את התאריך בו התחיל המחזור האחרון שלך:
נא להקיש תאריך מחזור אחרון

תאריך: