מחשבון הריון

מחשבון הריון לחישוב מועד לידה משוערמחשבון הריון

חישוב תאריך לידה משוער

מחשבון הריון זה מאפשר לך לערוך חישוב מועד לידה משוער:
על מנת לחשב בעזרת מחשבון הריון זה את מועד הלידה המשוער, אנא ביחר/י את התאריך בו התחיל המחזור האחרון שלך:
נא להקיש תאריך מחזור אחרון

תאריך:

8 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

מעבר לסרגל הכלים